Kuidas LEGOdega mängimine toetab Sinu lapse MATIK tulevikuoskuste arendamist?

Insplay - Tulevikuoskuste arendamine LEGO klotside abil blogi

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas saaksid paremini toetada oma lapse arengut läbi mängurõõmu?
Üks suurimaid väljakutseid lapsevanemana on leida tasakaal meelelahutusliku ja hariva tegevuse vahel. Kas teadsid, et LEGO klotsidega ehitamine ei paku ainult lõbu, vaid aitab arendada laste MATIK tulevikuoskusi.

MATIK on eestikeelne vaste lühendile STEAM, mis tuleneb teaduse (Science), tehnoloogia (Technology), inseneeria (Engineering), kunsti (Arts) ja matemaatika (Mathematics) valdkondade lõimitud õppimisest, kus kesksel kohal on loovus, probleemide lahendamine ja koostöö. Erinevad uuringud on näidanud, et just selline lõimitud õppeviis annab oskused, mis aitavad hakkama saada tuleviku töökohtadel.

Vaatame lähemalt, kuidas LEGOdega ehitamine toetab MATIK oskuste arendamist.

1) Matemaatika
LEGOdega ehitamine on suurepärane võimalus arendada matemaatilist mõtlemist. Laps õpib arvutama, mõõtma ja analüüsima, kui ta järgib juhiseid või loob ise uusi konstruktsioone. Komplektide kokkupanek ja ehitamine õpetavad neile geomeetriat, ruumilist taju ning probleemide lahendamise oskusi.

LEGO klotsid - matemaatika, tulevikuoskused

 

2) Teadus
LEGOdega on alati ruumi teaduslike avastuste ja eksperimentide jaoks. Lapsele antakse võimalus uurida põhjuse ja tagajärje seoseid ning katsetada erinevaid teaduslikke kontseptsioone. Näiteks võib ta avastada, kuidas gravitatsioon mõjutab ehitiste stabiilsust või kuidas erinevad jõud toimivad erinevates olukordades.

LEGO klotsid - teadus, robootika

 

3) Tehnoloogia
LEGO ei piirdu enam lihtsalt klotsidega. Tänapäeval on olemas ka elektroonikakomponendid ja programmeeritavad robotid, mis avavad uksed tehnoloogia maailma. Sinu laps saab õppida programmeerimise põhimõtteid, luues näiteks liikuvaid masinaid või roboteid, mis täidavad erinevaid ülesandeid.

LEGO klotsid - tehnoloogia, robootika

4) Inseneeria
Inseneeriat õpetatakse LEGO abil praktilisel ja haaraval viisil. Laps saab kogeda, kuidas erinevad komponendid omavahel töötavad ja kuidas ehitiste kavandamine mõjutab nende vastupidavust ja efektiivsust. LEGOdega mängimine julgustab loovat probleemilahendamist ja inseneeria põhimõtete rakendamist reaalsetes olukordades.

LEGO klotsid - inseneeria, robootika

5) Kunst
Kuigi LEGO keskendub sageli teadusele ja tehnoloogiale, ei tohi unustada ka kunsti. LEGO klotsid annavad vabaduse väljendada oma loovust ja kujutlusvõimet erinevate värvide, kujundite ja tekstuuride abil. Nendega saab luua vägevaid ehitisi, mis väljendavad ehitaja individuaalsust ja isiksust.

LEGO klotsid - kunst

Kokkuvõttes võib öelda, et LEGOdega mängimine on rohkem kui lihtsalt lõbus ajaviide - see on võimalus lapse MATIK tulevikuoskuste arendamiseks. Nii et julgusta oma last avastama ja looma oma LEGO maailmaid ning ühine ka ise järgmise ehitusprojektiga, sest see on puhas lastega koos veedetud kvaliteetaeg.

Jäta kommentaar

Kommentaarid avaldatakse peale toimetaja kinnitamist.